perjantai 17. helmikuuta 2017

Vaihtoehtoiset faktat

-->


I osa. Kriisin tuulet ravistavat SHL:ää
- ”Muutoksen tuulia Suomen hypnoosiliiton koulutustarjonnassa”
- Hypnoosin koulutusvastuut rankkoja
- Hypnoosikurssien riskit esillä julkisuudessa
- ”Vaihtoehtoiset faktat” eivät puhdista huuhaaleimaa
- ”Mieleltään haavoittuvat asiakkaat”: Miksi takinkäännös?
- Ei soveltuvuusarviointeja – kenestä tahansako valepsykoterapeutti?
- Shamaanit manaavat, energiat virtaavat ja kivet parantavat

Tuskin on kulunut kahta vuotta Suomen Hypnoosiliitto – SHL ry:n toiminnan käynnistämisestä, kun muutosten tuulet jo ravistelevat järjestöä. Se joutuu laittamaan koulutuksensa uusiksi.  SHL:n sivujen koulutusosion aatejulistuksen ja myyntipuheen ristisiitos kielii epävarmuudesta ja myyntivaikeuksista. Puhe ”näyttötutkinnosta” on kuluttajaa harhauttavaa. Kuluttajaturvallisuus herättää huolta.  Reaktiona kolumnieni arvioihin SHL on roiskinut kurssimainonnan täyteen erilaisia termejä, jopa hypnoosisanastoa. Hupsuinta huuhaatarjontaa on siivottu verkkosivujen yrittäjämainoksista. V. 2008–2009 puoskarilakiprosessi sekä entisiltä SHY-Suggestomedialta ja Hypnoosiliitolta lankeavat painolastit varjostavat järjestöä.

SHL: n verkkosivujen Koulutusta -osion julistus on anonyymi. SHL:n hallitus kuitenkin vastaa siitä. Oion kolmiosaisessa kirjoituksessani sen virheitä, pohdin SHL:n omavalvonnan haasteita, erityisesti markkinoinnin ja median hyväksikäyttämisen kannalta, ja ennakoin tulevaa.  Pohjana on teksti siinä muodossa kuin se on esillä 11.2.; julistuksen muokkaaminen ei ole poissuljettavissa näitten arvioitteni jälkeen.

Julistuksessa on myönteistä se, että siinä ei uhkailla oikeustoimilla tai leimata mielenvikaisiksi entisiä jäseniä ja opiskelijoita tai nykysuuntausta arvostelleita. Myönteistä on sekin, että raju lääkärivastaisuus puuttuu eikä ylilääkäri Hannu Lauermasta maalailla joukkoja yhdistävää viholliskuvaa.

Tekstin vuolaus luo kuitenkin vaikutelman siitä, että omaa epävarmuutta peiteltäisiin runsain selittelyin ja nykylinjaa olisi puolusteltava.  Myös kurssisisältöjen esittelyt toisaalla on ripoteltu täyteen erilaisia termejä, ikään kuin vastauksena aiempaan kritiikkiini.


- ”Muutoksen tuulia Suomen hypnoosiliiton koulutustarjonnassa

Suomen Hypnoosiyhdistyksen (SHY) koulutus kesti aiemmin pitkän kaavan mukaan 2,5 vuotta. Hypnoosiajattelu ja koulutustyyli oli nykyistä perinteisempää; hypnoosi-induktioissa käytettiin usein samanlaista kaavaa tai rakennetta.

- Ns. ”vaihtoehtoisia faktoja”!   Perinteisyys” allekirjoittaneen ja Varpu Julkusen ajan koulutuksissa merkitsi hypnoosin käytännön hallintaa ja vahvuuksien täysimääräistä hyödyntämistä sekä riskien tunnistamista. Väite, että hypnoosi-induktioiden opetus olisi ennen ollut ”samanlaisen kaavan” rajoittamaa, on väärä.

Entisessä SHY-koulutuksessa – ennen NLP:n ja Risto Santavuoren ns. ”tajunnallisuuden” esiinmarssia – opetettiin lukuisia vakiintuneita ja pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvia induktioita, myös erilaisia syvätranssi-induktioita, posthypnoottisen suggestion luomisen malleja, virkistysmenetelmiä sekä suggestiotestejä asiakkaan hypnotisoitavuuden eli suggestioherkkyyden tason arviointiin. 

”Hypnoosiliitto (HL) taas järjesti viiden viikonlopun mittaista koulutusta. Lisäksi jäsenille tarjottiin vuosittain kolmet kaksipäiväiset koulutuspäivät.”

- Ei pidä paikkaansa. Viikonloppuja oli kolme (3).

- Hypnoosin koulutusvastuut rankkoja

”Suomen hypnoosiyhdistys ja Hypnoosiliitto yhdistyivät vuonna 2015. Uuden yhdistyksen nimeksi tuli Suomen hypnoosiliitto SHL. Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa ja siksi koulutuksen haasteetkin ovat muuttuneet.”

- Kirjoittaja ymmärrettäväsi vaikenee SHY ry – Oy Suggestomedia Ab:n romahduksesta ja viranomaisongelmista ja vanhan Hypnoosiliiton kuihtumisesta. Hypnoositiedon ja -taidon syrjäytymistä erilaisen rajatiedon, muodikkaiden uusien psykotekniikoiden, vaihtoehtohoitojen ja uushenkisten meditaatio-oppien tieltä voidaan noinkin yrittää selitellä.

Tutkimustiedon lisääntyminen auttaa ymmärtämään hypnoosin luonnetta, mutta se ei merkitse käytännön harjoittelun, induktioiden, virkistämistekniikoiden, suggestiotestien ja posthypnoottisten ilmiöiden perusteellisen tuntemuksen ja työnohjauksen merkityksen vähentymistä.

- Hypnoosikurssien riskit esillä julkisuudessa

”Nyt toivotaan lyhyempää koulutusta. Tällä hetkellä SHL:n pitkä koulutus koostuu kolmesta puolivuotisjaksosta. Lisäksi jäsenille tarjotaan syys- ja kevätkoulutuspäivät. ”

- Eikö SHL:n laadultaan monenkirjava ja hypnoosiosaamisen ohuuden vuoksi pitkitetty ja muutaman jäsenen businekseksi ulkoistettu  kurssitus olekaan käynyt kaupaksi? Ehkä henkilö- ja osaamisvoimavarat eivät enää riitä raskaan koulutusbusineksen pyörittämiseen. Ehkä ei haluta kantaa vastuuta koulutusten valvonnasta ja opiskelijoiden soveltuvuuksien ja taustojen selvittämisestä…

Myös oikeuslääketieteellinen dokumentaatio hypnoosikurssien riskeistä ja eräät rikostuomiot – toinen SHY-kouluttajan tuomio seksuaali-, väkivalta- ja lapsen hyväksikäyttörikoksista ja toinen suggestiivista vaikuttamista sisältäneessä  vaihtoehtohoitokoulutuksessa tapahtuneista seksuaalisista hyväksikäytöistä – ovat luoneet painetta SHL:ssä lyhentää koulutuksia. Koulutusvastuut ovat rankkoja.

Ylen tv 1 Mot- ja tv2 Silminnäkijä – ohjelmat, lukuisat lehtiartikkelit ja ennen kaikkea Duodecimin oppikirjan kuvaus SHY-Suggestomediasta sekä Risto Santavuoren oppien tiedekritiikki ovat nostaneet esille hypnoosikoulutusten lieveilmiöt

En usko, että SHL nykylinjallaan voisi estää koulutuksiaan päätymästä julkisen huomion kohteeksi . ”Hypnoosi- ja suggestiotyöskentelyyn liittyvät taustaoletukset ovat monipuolistuneet ja käyttömahdollisuudet laajentuneet.”

- Ns. ”syväkielellä” tämä tarkoittanee, että uudessa SHL:ssä kaikki olisi hypnoosia, kaikki olisi selitettävissä hypnoosina ja suggestiona, ketä tahansa saisi hypnotisoida ja hypnoosia saisi soveltaa mihin tahansa. Ja mitä tahansa saisi myydä hypnoosityöskentelynä ja hypnoosikoulutuksena.

- ”Vaihtoehtoiset faktat” eivät puhdista huuhaaleimaa

”Kaikki ihmiset eivät ole yhtä suggestioherkkiä, mutta kaikki voivat silti hyötyä hengitys- ja rentoutustekniikoiden, meditatiivisten elementtien, keskittymisen ja mielikuvittelun voimasta ja saada kosketuksen siihen, että meillä on alitajunnassa paljon käyttämättömiä voimavaroja. Enää ei ajatella, että hypnoosi tehdään kaikille samalla kaavalla,…”

- Ei ennenkään rajoituttu vain yhdellä tavalla hypnotisoimaan, jo vanha hypnoosikirjallisuus kertoi sellaisen työskentelyn antamista heikoista tuloksista.  Nimenomaan yksilöllisen hypnoosiherkkyyden arvioimiseksi ammattitaitoon pitää kuulua myös suggestiotestien hallinta.

Luen tässä väitteessä yritystä puolustella SHL:n nykykoulutuksen ongelmia, kieltää SHY-kurssibusineksen ongelmat ja mitätöidä aikaisemman hypnoosikoulutuksen saavutuksia.


Puhe ”alitajunnasta” paljastaa, että nykyistä hypnoosi- ja tajunnantutkimusta ei tunneta, edes käsitteiden ja termien tasolla. Ihmettelen, että akateemisesti koulutetut Sinikka Mäkelä ja Risto Santavuori alentuvat näin löperöön tarinointiin.

”.. vaan valmennus- tai terapiaprosessissa etsitään yksilöllisiä tavoitteita ja myös yksilöllisiä reittejä päästä näihin tavoitteisiin. Se tapahtuu lisäämällä yksilön vahvuuksien voimaa ja vähentämällä esteiden tai haittojen vaikutusta, etsimällä luovia ratkaisuja ja oppimalla myös virheistä. ”Epäonnistumiset” tulevat uudella lailla kiinnostaviksi ja niistä voidaan iloita, koska niiden analysoiminen tuottaa usein oleellisen tärkeää informaatiota. Valmennus nähdään laajempana kuin yksittäinen hypnoosi-istunto.”

- Jopa Milton H. Erickson joutui joskus työskentelemään useita kertoja ennen kuin sai kohdehenkilön indusoitua hypnoositilaan.

- ”Mieleltään haavoittuvat asiakkaat”: Miksi takinkäännös?

Ns. ”valmennuksen” rajan liukuminen käytännössä terapoimiseksi on vielä aiheuttava ongelmia SHL:n piirissä. Näin ennustan epämääräisten ja laaja-alaisten maalailujen perusteella.

Esimerkiksi käy Mentaalivalmentaja 2 -kurssimainos, jossa ”mentaalivalmennuksen” otsikon alla puhutaan terapiasta, traumojen hoidosta, mielenterveyshäiriöistä ja viitataan terveystarpeisiin ja kliinisiin hoitoaiheisiin, mutta ikään kuin selustan turvaamiseksi ”ohjeistetaan ohjaamaan mieleltään haavoittuvat asiakkaat ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten hoitoon.”

Puhe ”haavoittuvista asiakkaista” on aikamoinen takinkäännös.

V. 2008–2009 Sosiaali- ja terveysministeriön puoskarilakityöryhmä syrjäytti jo silloin huonomaineisen SHY:n lainvalmistelusta. Hypnoosiliitolta kuitenkin STM pyysi lausunnon.  Säälittävällä tavalla SHY silloin omin luvin lähestyi työryhmää ja yritti päästä esiintymään virkamiehille ja asiantuntijoille. SHY kirjeessään myös kiisti haavoittuvien potilasryhmien suojelutarpeen ja torjui heidän rajaamisensa maallikkohypnoosin ulkopuolelle. Keväällä 2009 SHY:n kannasta vallitsi epäselvyys, kun puheenjohtaja Olavi Tenni ja hallituksen jäsen Michel Segerberg vaativat ”vaihtoehtohoitojen” virallistamista. Pelurina Risto Santavuori oivalsi viisaammaksi kuitenkin asettua tukemaan ministeriön työryhmän esittämää sangen keveää säätelyä.


Herää kysymys, mistä nyt tuulee uudessa SHL:ssä, kun puhutaan  ”mieleltään haavoittuvista asiakkaista”?

Jos SHL jatkossakin käyttää niitä entisen SHY:n kouluttajia, joita tiedeyhteisö on kritisoinut heidän kirjoittelujensa vuoksi, tukeutuu niihin toimijoihin, joiden aikana SHY-Suggestomedia ajautui ongelmiin eri viranomaisten kanssa , ja edelleenkin julistautuu SHY-Suggestomedian perilliseksi, on SHL kokeva SHY-Suggestomedian kohtelun: Se sivuutetaan tulevissa lainsäädäntöhankkeissa ja ongelmat viranomaisten kanssa ovat mahdollisia.

- Ei soveltuvuusarviointeja – kenestä tahansako valepsykoterapeutti?

On myös aikamoinen lupaus, että Mentaalivalmentaja 2-koulutus soveltuisi: ”taloustilanteen parantamiseen”. Esittelyssä puhutaan ”brändäämisestä, tuotteistamisesta ja markkinoinnista”, mutta ei sanaakaan (!) kuluttajaturvallisuudesta, tietosuojasta tai terveydenhuollon valvonnasta.

Reaktiona eriteltyyn kritiikkiini on Mentaalivalmentaja 1 ja 2 – kurssien mainoksiin ripoteltu runsaasti erilaisia termejä, sekä hypnoositermejä ja kliinistä sanastoa että pseudotiedolta vaikuttavia ilmauksia.

Mentaalivalmentaja 2: Rentoutus- ja hypnoosijakson jatko-opiskelijoille. Niille, joilla on jostakin muusta koulutusyhteisöstä hankittua osaamista rentoutuksen tai hypnoosin tekniikoista, mielikuvatyöskentelystä, NLP:stä, Mindfulnessista, coachaamisesta jne. Niille, jotka haluavat saada tehokkaan kokonaispaketin esim. työelämän tarpeisiin täydennyskoulutuksena, mutta jotka eivät aio avata vastaanottoa tai käydä läpi koko koulutusputkea.”

- Vuolas myyntipuhe antaa ymmärtää, että Sampsa Korhosen Rentoutusvalmentaja SHL- ja Risto Santavuoren Mentaalivalmentaja 1 - koulutus eivät ole välttämättömiä portaita asiakastyötä tekevien kirjavaan joukkoon.   

Opiskelijahoukuttelu paljastaa, että SHL:ssä on luovuttu ”perinteisestä hypnoosista” ja kuvitellaan NLP:n, mindfulnessin ym. kurssien muka korvaavan hypnoosin perusteellisen harjoittelun antaman hypnoosin ymmärryksen ja hallinnan. On vastuutonta, että opiskelijoiden soveltuvuutta ei mitenkään arvioida eikä taustoja selvitetä.

Vastuukouluttajana Mentaalivalmentaja 2:ssa v. 2017 on Sinikka Mäkelä ja avustavana kouluttajana on shamaani Minna Erkinharju, joka hallitsee voimaympyrän neljän tuulen parantavat voimat, tuulen muuntavan ja parantavan mahdin” ja ”valokehon” käytön ja Inkojen muinaiset salaisuudet.  Suuntautumista ja sopivuutta nyky-SHL:n kouluttajaksi siis löytyy.


Ennakoin, että koulutus kuitenkin tulee ennen pitkää muodostumaan jonkinlaiseksi valepsykoterapeuttien kurssiksi ja syytökset puoskarien opettamisesta tulevat uudestaan yltymään.

- Shamaanit manaavat, energiat virtaavat ja kivet parantavat

Yhden esimerkin SHL-koulutusten julkisen ja suggestiivisen piilo-opetusohjelman vaikutuksesta ja opiskelija-aineksen sidosryhmistä tarjoaa ”ilosofi”, ”Shindo-ohjaaja, -kouluttaja ja -hoitaja sekä Jomon-Shindo- ja Shiki Method-ohjaaja, suggestorentoutus-, hypnoosi- ja EFT-ohjaaja” Katja Vuorelan määritelmä suggestiorentoutuksesta, yhden hypnoosin sovelluksesta:

”Suggestorentoutus on syvärentoutus, joka perustuu positiivisiin mielikuviin ja voimalauseisiin eli suggestioihin. Suggestorentoutukseen kuuluu alkukartoitus, jossa käydään läpi ryhmän toiveita ja tavoitteita, joiden pohjalta rentoutuksen sisältö ja positiiviset suggestiot luodaan. Syvärentoutuneeseen tilaan mennään vähitellen erilaisten hengitys- ja mielikuvaharjoitusten avulla.”

- Kyse olisi siis vain mielikuvista ja hengittelystä… Itsensä tituleeraaminen ”ilosofiksi” hämmentää. Onhan Ilosofia Oy ollut entisessä SHY:ssä vaikuttaneiden NLP-aktivistien Peter ja Iris von Harpen firma. 

 Mainittu EFT eli Emotional Freedom Technique on, regredioiva menetelmä, jota on arvosteltu pseudotietona ja psykopuoskarointina. Sopii siis hyvin nykyiseen SHL:ään.


Facebookissa SHL esittäytyy näin: "Asiaa, artikkeleita, juttuja ja tiedotteita hypnoosista, hypnotisoinnista, hypnoosikoulutuksista, hypnoosivalmennuksesta, transsista ja aivotutkimuksesta."

Mitään katetta tuolle lupaukselle asiallisesta hypnoositutkimuksesta ja aivotutkimuksesta ei ole. Keisarilla ei ole vaatteita.

Jatkuu II osassa:
- Lisää syytöksiä psykopuoskaroinnista odotettavissa
- Mindfulnessin ongelmista uutta tietoa: miksi hypnoosi ei riitä SHL:lle?
- Mikä on SHL:n kanta hypnoosin viihdekäyttöön ja lavahypnoosiin?
- Liirumlaarumia ja tajunnanvirtaa hypnoositilasta
- Terveysammattilaisista kestoriesa maallikkohypnoosille
- Paljonko asiakkaita on ohjattu lääkäriin?
-Tittelipelleilyä: Miksei ”kompromettoitunut supermentalisti doctor SHL”?
- ”Näyttötutkinto” höpönpöpöä ja kuluttajan harhaanjohtamista

2 kommenttia:

  1. Kaikki on kiellettävä. Trumpit ja Erdoganit vaan saavat vaikuttaa ihmisten mieleen. Siten asiat paranevat.

    VastaaPoista
  2. Erinomainen kirjoitus Pertamolta, silkkaa asiaa ja faktat kohdillaan.

    VastaaPoista