lauantai 4. maaliskuuta 2017

TERAPIAMUOTIEN KIRPPUTORI!

-->


III osa. Kriisin tuulet riepottelevat SHL:ää
- Viittaus ”näyttämöhypnoosiin” hälyttävä
- Kuka arvioi ja millä osaamisella ”näytöt”?
- Myös markkinointi omavalvonnan kohteeksi
- Kuka maksaa Sampsa Korhosen shown Lähiradiossa?
- Pyhiinvaelluksia, hypnoosikauppaa ja fobioiden hoitoa
- Omavalvonta ja sisäiset tutkinnat jäävät jäytämään
- SHL – hypnoosiyhdistys, liikeyritys vai huuhaaterapialiike?
LIITE: OTTEITA A. GROTENFELTIN KIRJOITUKSESTA V:LTA 1888

SHL:n nimellinen hallitus on riippuvainen muutamasta koulutusyrittäjästä. Järjestö ei ole aito aatteellinen hypnoosiyhdistys, vaan yrittäjä-jäsenten myyntipalvelu. SHL:n koulutusten uskottavuus punnitaan siinä, miten kouluttajia valvotaan, opiskelijoiden soveltuvuus tutkitaan ja mitä opetetaan ”hypnoosina”. Millä perusteilla ja kenen toimesta hypnoositaidot arvioidaan? Jos SHL haluaa välttää SHY-Suggestomedian kohtalon, sen tulisi laittaa omavalvontansa kuntoon. Myös palvelumarkkinointi, kouluttajien toiminta ja mediaesiintymiset olisi otettava omavalvonnan piiriin. Pystyykö SHL ehkäisemään uudet puoskarointisyytökset ja puhdistumaan huuhaaimagosta? Vai kokeeko se SHY-Suggestomedian kohtalon? Kirjoitukseni III osa päättää pohdinnat SHL:n verkkosivujen Koulutusta-julistuksesta.

- Viittaus ”näyttämöhypnoosiin” hälyttävä

Kirjoitussarjani II osassa sivusin myös SHL:n Koulutusta-julistuksen rivienvälisiä ja suoria vaatimuksia, että yksilöiden suggestioherkkyyttä ja hypnoositilaa pitäisi saada hyödyntää vaikuttamistarkoituksessa ”näyttämötaiteessa”. Joudun palaamaan hälyttävään suuntaukseen SHL:ssä ja nykyisessä maallikkohypnoosissa.


Mediatietojen mukaan mentalisti Noora Karma on toteuttanut yhteistyössä erään teatteriryhmän kanssa esityssarjan otsikolla ”Mielisairaala. Hypnoosia, fobioita, ajatustenluentaa”.  Mentalistin ”tajunnantaiteellinen” (R.S.:n termikehitelmä) kollega, SHL-kouluttaja Risto Santavuori on vetänyt ”Power of Suggestion” -esitysprojektia teatteriryhmä Höyhentämössä. Santavuori on puuhaillut myös Todellisuuden tutkimuskeskus – nimisessä ryhmässä.

Karma yhdistelee jo performanssinsa mainonnassa hypnoosiin mielikuvia vanhan ajan mielitautien hoidosta, peloista ja telepatiasta, siis yliluonnollisesta ilmiöstä. Pelkosuggestiivista vaikutusta tehostaa esitysjulisteen kielto vierailijoille ottaa suoraa kontaktia kohteisiin ja lupaus siitä, että kohteita ei vahingoitettaisi… 

Millaisesta ”tajunnallisesta kulttuurista” Santavuoren esityksissä on kyse, en voi arvioida. Onko hänen motiivinsa ikään kuin uhmata kritiikkiä hypnoosiesityksiä kohtaan vai henkilökohtaisesti laventaa hypnoosia menetelmänä, tilana ja käsitteenä myös omalla toiminnallaan? Hänen uusin esityksensä on ”Kuolemisen taito”.

Santavuorihan on jo esiintynyt (sic!) ikään kuin Kalevalan ja Elias Lönnrotintutkijana”, ”erityispedagogina”, ”hypnoosikouluttajana”, ”mediakasvattajana”, shamanismin ”asiantuntijana”, ”tajunnan taidon ” luojana, ”kulttuuripedagogina”, ”esitystaiteilijana”. Miksei siis myös kuoleman kulttuurin ja saattohoidon asiantuntija? (*) ... Rajattomuus, suureellisuus ja kekseliäs kielenkäyttö pistävät silmään. 

Hypnoosiesitysten ongelmista ja jopa vaaroista on kertynyt paljon havaintoja – jo viimeisen 100 vuoden ajalta (ks. liite). Lavahypnoosi on osaltaan luonut ennakkoluuloja hypnoosia kohtaan ja vaarantanut erityisesti maallikkohypnoosin asemaa. Lääkärien, psykologien, psykoterapeuttien ja tutkijoiden Tieteellinen hypnoosi – yhdistys on pitkään ajanut Suomessakin hypnoosiesitysten rajoittamista. 

On selvää, että SHL ja koko maallikkohypnoosi jäävät eristyksiin yhteiskunnasta ja saavat kantaa vastuuttomien ja vaarallisten harrastelijoiden leimaa, jos ”näyttämötaidehypnoosin” linjalla jatketaan. En näe merkkejä siitä, että SHL:n hallitus ja kouluttajat enää pystyisivät kantamaan vastuunsa maallikkohypnoosin maineesta ja torjumaan hypnoosiesitykset.


- Kuka arvioi ja millä osaamisella ”näytöt”?

Vakavin kysymys SHL:n Koulutusta -julistuksesta on se, millä perusteilla hypnoositaidot arvioidaan ja ketkä SHL:n hallitus valtuuttaa arvioimaan ja hyväksymään ns. ”näytöt” hypnoosin osaamisesta.

Jos SHL:n kouluttajista Rita Ahvenniemi, Nina Linnakylä, Maija Leena Matikainen, Sampsa Korhonen, Risto Santavuori, Minna Erkinharju ja Sinikka Mäkelä saavat vallan laatia yksilöllisiä ”koulutuspolkuja” ja päättää, kenen hypnoositekniikoiden hallinta takaa turvallisen asiakastyön ja kenellä on ajantasaiset ja luotettavaan kokemukseen perustuvat hypnoositiedot ja -taidot, on syytä olla huolissaan. 

Tarkoittaako esim. viittaus ”Hämeenlinnaan”, että Ahvenniemellä on valta todeta ns. ”sertifioinnin” edellytysten täyttyneen? Mikä on SHL:n hallituksen osuus ja vastuu pätevyyden tunnustamisessa?

Ja jos hypnoositilaa ja suggestioherkkyyden arviointia, suggestioiden ja hypnoositilan mielekästä soveltamisalaa ja hypnoositekniikoita ei mitenkään määritellä eikä rajata, niin ei ole mitään perusteita arvioida osaamisen ”näyttöjä” ja hypnoosityöskentelyn vaikuttavuutta eikä käsitellä asiakasvalituksia omavalvonnassa.

Pitäisikö SHL:n valtuuttamien arvioitsijoiden pystyä arvioimaan ”näyttämötaidetta”, yliaististen energioiden kanavointia, uskonnonharjoittamista, liikkeenjohtoa, urheiluvalmennusta, viulunsoittoa, kankaanpainantaa. hierontaa, matkailumainontaa, radio-ohjelmia jne.?

Ennustan, että nykyinen hurlumheihuuhaa ja kikkailu muodikkailla meditaatio-opeilla ja mentalistiohjelmoinneilla jatkuvat ja SHL joutuu miettimään koulutusmainontansa laillisuutta ja asiallisuutta. Kursseihin rajautuvia lieveilmiöitä voi myös nousta esille.

Muistutan, että näyttötutkinnot ovat osa laillisesti säädeltyä ja viranomaisvalvottua koulutusjärjestelmää, minkä kanssa SHL:n yrittäjien busineksilla ei ole mitään tekemistä. Kurssilaisia ei pidä myöskään enää harhauttaa kurssimainonnassa. Sillä, että kurssitettavien taustoja ei selvitetä eikä soveltuvuuksia arvioida, voi olla traagisetkin seurauksensa.

- Myös markkinointi omavalvonnan kohteeksi

Kuluttajaturvallisuuslakia käsitelleessä blogissani 31.12.2016 nostin esille SHL-yrittäjien ja koulutusten palvelumarkkinoinnin.


Tilanne vaatii jatkokäsittelyä. Ent. SHY:n pitkäaikaisimman hallituksen jäsenen, SHY-Suggestomedian ja Hypnologian entisen vastuuhenkilön ja SHL-kouluttajan mainossivuissa ja koulutustoiminnassa kehityskulku näkyy selkeästi. Kyse on keskeisestä hahmosta maallikkohypnoosin kaupallistumisessa ja mediassa paljon esiintyneestä vaikuttajasta.


SHY-Suggestomedian ja SHL:n koulutuksissa yritystoimintaa, tuotteistamista, brändäystä ja markkinointia on opettanut Sampsa Korhonen.  

En pidä vastuullisena, jos hyväuskoisia opiskelijoita ohjataan liiketoimintaan, jonka kannattavuus on kyseenalaista, ja jos koulutusesittelyjen perusteella kuluttajan- ja tietosuojan lainsäädännöstä ja viranomaisvalvonnasta ei edelleenkään tiedoteta opiskelijoille. Miellyttävä käytös ei takaa asiakkaan asiallista kohtelua.

Ent. SHY-Suggestomediassa esiintyi pyrkimystä hyödyntää mediaa markkinoinnissa. Se käy ilmi Sampsa Korhosen verkkosivuilleen liittämästä medialistauksesta tai työhistoriasta.


Työhistoria sivuuttaa luonnollisesti kiusalliset vaiheet Oy Suggestomedia Ab:n hallituksen puheenjohtajana ja Hypnologian viimeisenä päätoimittajana. Vaille vastauksia jäävät siis edelleen kysymykset Suggestomedian ja Santavuoren firmojen yhteistyöstä Tajunnan taito-painatteen kustantamisessa, Hemmo Hytösen ns. Verkonkutojat – teamin puuhista Internetissä, tietosuojasta ja rekisterinpidosta Suggestomediassa ja kulttuuri- ja mielipidelehtituen hakemuksiin liitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Näitä peräsin turhaan Olavi Tenniltä ja Sampsa Korhoselta v. 2009.


Siitäkään ei tietysti löydy listauksesta sanan sanaa, miten Maija Leena Matikaisen Hypnologiaan suoltamat tarinat päätyivät äimistelyn kohteeksi Lääkärilehden ja Duodecimin sivuilla, miksi Hypnologian lehtiavustukset leikattiin ja kuinka lehti ja Suggestomedia erotettiin Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitto – Kultti ry:stä.

Sampsa Korhosen CV:n pitkähkö lista julkisista NLP-ohjelmoinneista, meditaatioista, hypnoosiesityksistä tai rentoutusohjauksista – myös toimittajien mielten ohjelmoinneista – sekä omien palvelujen markkinoinnista radioissa, televisioissa ja lehtien palstoilla paljastaa askarruttavan ilmiön.

Nuo jutut ja ohjelmaosuudet eivät useimmiten ole olleet tavallista ammattijournalismia. Toimittajat eivät ole juurikaan esittäneet kriittisiä kysymyksiä, vaan Sampsa Korhonen on pystynyt ikään kuin hyödyntämään mediaa omaan myyntityöhönsä.


Varoitan uudelleen SHL:n rivijäseniä hairahtumasta tällaisiin riskialttiisiin mediaesiintymisiin. Ne voivat ärsyttää tyytymättömän asiakkaan tai läheisen rajuihin haukkuihin, sosiaalisessa mediassa, innostaa tutkijat tai Tieteellisen hypnoosin asiantuntijat kipakasti oikomaan näennäistietoa tai kirvoittaa toimitukset perkaamaan mollatun ja syyllistetyn maallikkohypnoosin ja erityisesti SHL:n taustoja… Tai ne voivat saada viranomaiset selvittämään toiminnan laatua.

- Kuka maksaa Sampsa Korhosen shown Lähiradiossa?

SHL:n yrittäjien ja koulutusten myyntivaikeuksia voidaan yrittää paikata omalla radio-ohjelmalla. Sellaista vetää kerran kuussa Sampsa Korhonen lähinnä erilaisia vähemmistöjä ja pienryhmiä tavoittavassa Lähiradiossa.  Showssa hän on haastatellut lähinnä SHL:n toimijoita, mutta myös muutamia ulkopuolisia.

Ihmekysymys-show palvelee siis lähinnä SHL:n yrittäjien myynnin edistämistä.  Ulkopuoliset haastatellut ja Kansan Radioliiton hallitus tuskin ovat olleet tietoisia Korhosen sidosryhmästä.


Lähiradion toimilupa on lähellä vasemmistoa olevalla Kansan Radioliitolla. Sen taajuudella omaa ohjelmaansa lähettää mm. vasemmiston järjestöjä, myös laitavasemmistosta, uskonnollisia pienryhmiä, etnisiä vähemmistöjä, erilaisia aktivisteja jne.  Myös kiinnostavia yhteiskunnallisia ja kulttuuriohjelmia mahtuu joukkoon.

Mutta kuka kustantaa Korhosen ohjelman? Kansan Radioliitto, Korhonen itse tai Tmi Sampsacon vai SHL? Kenellä on journalistinen vastuu show’sta?  SHL:n rivijäsenenä sinun on hyvä selvittää, onko SHL jotenkin kytkeytynyt ohjelmatuotantoon ja rahoitukseen. Palveleeko tällainen mediatoiminta maallikkohypnoosin etuja ja koko hypnoosin arvostusta?

- Pyhiinvaelluksia, hypnoosikauppaa ja fobioiden sairaanhoitoa

Monenkirjavaa tarjontaa SHL:n piirissä olen kuvaillut jo useaan otteeseen. Niinpä SHL-kouluttajakin markkinoi verkkosivuillaan SHL:n rentoutumisvalmentajan kurssien ja laaja-alaisten hypnoosin kaupallisten sovellusten ohessa ”pyhiinvaellusmatkoja” Assisin retriittiin ja Vanhaan Valamoon, meditaatiota, NLP-ohjelmointeja ja pienryhmäkursseja

Tällä hetkellä Sampsa Korhonen on intoutunut Eckehart Tollen meditaatio-opeista. Tollen ympärille on muodostunut sitoutuneiden seuraajien yhteisöllisyyttä, jotkut puhuvat kultista. Kriittisiä ääniäkin on alkanut kuulua.


Totta kai Sampsa Korhosella on täysi oikeus todistaa uskoontulostaan ja kääntymyksestään mestari Eckehart Tollen opetuslapseuteen, markkinoida valmismatkoja, koota ihmisiä pyhiinvaelluksille, levittää meditaatiota ja tarjota erilaisia psyyken ohjelmointeja. Mutta hän on myös SHL:n kouluttaja, esiintyy SHL:n asiakastyötä tekevien rekisterissä ja markkinoi hypnoosipalveluja

Sampsa Korhosen ja jokaisen muunkin SHL:n jäsenen kannattaisi pohtia toisaalta pätevän seksuaali-, perhe- ja pariterapian, fobioiden hoidon ja riippuvuuksien kuntoutuksen ja toisaalta maallikkohypnoosin välisiä rajoja… Puoskarointisyytösten ehkäisyn tulisikin olla myös omavalvonnan painopisteitä.

- Omavalvonta ja sisäiset tutkinnat jäävät jäytämään

Ei ole samantekevää, mitä kaikkea myydään ja miten myydään hypnoosin ja SHL:n nimissä. Palvelumyynti ei saisi hörähtää taas villiksi, jotta maallikkohypnoosi välttyisi niiltä seuraamuksilta, joita käsittelin viime blogissani.

Ehdotankin, että myös SHL:n jäsenten hypnoosipalvelujen mainonta ja käyttäytyminen mediassa otettaisiin eettisen lautakunnan omavalvonnan alaisiksi.

Realistista on varautua siihen, että kysymys omavalvonnasta tulee hiertämään SHL:ää ja jäytämään sen uskottavuutta erityisesti viranomaisten ja lainvalmistelijoiden parissa.  SHL:n hallitus lienee niin riippuvainen kouluttajayrittäjistään, että se ei pysty aktivoimaan eikä laajentamaan omavalvontaa.

Entisiltä Hypnoosiliitolta ja SHY-Suggestomedialta periytyvistä taakoista kuluttavimmat liittyvät juuri SHY:n eettisen toimikunnan, myös terapeutin oikeusturvaa loukanneisiin sotkuihin v. 2005, Pie Hagströminhelmikuun paljastuksiin” erottamisista ja asiakasvalituksista SHY:ssä ja Poliisilehdessä v. 2008 mainittuihin sisäisiin tutkintoihin Hypnoosiliitossa.  Myös Hypnoosiliiton viimeisen puheenjohtaja Lasse Luostarinmäen osallistuminen puolustuksen todistajana ns. ”Kokkolan kurssikäräjiin” söi maallikkohypnoosin luotettavuutta.


Uskottavuus edellyttäisi, että SHL:ssä omavalvonta laitettaisiin kuntoon, eettinen lautakunta nimitettäisiin ja valitusväylistä tiedotettaisiin kattavasti.

Tähän liittyy kuitenkin riski: Entä jos asiakasvalituksia alkaa tulla runsaammin? Millä perusteella terapiavastuita ja ”valmennuksen” rajoja, hypnoosinkäytön asianmukaisuutta ja tuloksia voitaisiin arvioida, jos kaikki muka on hypnoosia ja ”valmennuskin” voi olla mitä tahansa.

- SHL – hypnoosiyhdistys, liikeyritys vai huuhaaoppien kirpputori?

Risto Santavuoren esittelyyn Sampsa Korhosen Lähiradion mainosohjelmassa kiteytyy jotakin oireellista:
”Käsittelevätkö taide ja mentaalinen valmennus samoja kysymyksiä? Onko kansalliseepos Kalevala myös mielikuvaoppimisen periaatteiden käsikirja? Miten ajattelumme ylipäätään luo ja muokkaa todellisuutta? Mitä tietoisuus- ja rentoutumistaidot mahdollistavat? Onko jonkin asian, suhteen tai tilanteen päättyminen samalla pieni kuolema? Vaikuttaako suhde kuolemaan ajatuksiimme hyvästä elämästä? Onko kulttuurissamme tilaa hyvälle kuolemalle? Studiovieraana kulttuuripedagogi, FK Risto Santavuori.”

Uskoa omaan erityistehtävään ja ”laaja-alaiseen” osaamiseen ei rajoita mikään, ei elämä eikä kuolema. Syvänä viisautena ja selityksenä kaikkeen mahdolliseen maan ja taivaan välillä tarjoillaan joskus naistenlehdistä tuttuja ihmissuhdeneuvoja tai yleviä itsestäänselvyyksiä, joskus pakoa mystisiin haavemaisemiin tai kiusaannuttavaa tekotaiteilua. Uusi titteli voidaan sepittää aina tarpeen ja tilanteen mukaan. Välillä jankutetaan ’hypnoosihypnoosi’, välillä vältellään sananakin hypnoosia ja puhutaan ”mentaalisuudesta”, ”rentoutumisesta”, ”mielikuvista”, ”tietoisuustaidoista”.  Joskus leikitään ”terapeuttia”, välillä väistellään vastuita ”valmennukseen” vetoamalla, omilla kulttuuriteorioilla tai lupailemalla asiakkaiden ohjaamista lääkärille…

Sanaleikittely ei kuitenkaan vapauta vastuista. On myös hyvä muistaa tämäkin aforismi: Jokaista voi huijata jonkin aikaa, mutta kaikkia ei voi huijata kaiken aikaa.

Vastuita väistelevä pelailu ja kriittistä ajattelua vierova asennoituminen eivät ole rakentaneet kestävää pohjaa uudelle SHL:lle asiallisena yhdistyksenä. Kestävä ydin ja perusta puuttuvat.

SHL:n verkkosivuista ja Facebook-sivusta voimme lukea selvän trendin. Uusia sisältöjä ei ole enää talven mittaan julkaistu. Tavanomaista yhdistystoimintaakaan ei ole kuvattu. Liiketaloudellisesti toimivien kouluttajien kurssiesittelyjä on päivitetty, mutta niitäkin vain osittain.

Aatteellinen yhdistystoiminta on siis olematonta. SHL hallitus on voimaton tai haluton puuttumaan itsenäisesti operoivien koulutusyrittäjien toimintaan. Nimellisen hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja ovat riippuvaisia koulutusyrittäjistä.

Nykyinen SHL ei tosiasiallisesti ole halunnut liittyä asiallisen hypnoosin yli 150-vuotiseen jatkumoon.  Vaihtuvat terapiamuodit, uushenkisyyden muodot, valetieteily ja esoteriikka ovat syrjäyttäneet kansainvälisesti tunnistettavan ja vakiintuneen hypnoosin.

SHL ei ole selvästi aatteellinen, epäkaupallinen hypnoosiin keskittyvä kansalaisjärjestö, vaan se on suuntautunut yrittäjäjäseniensä edunvalvontaan ja liiketoimien edistämiseen.

SHL on kirpputori ja muutaman yrittäjän myyntipalvelu. Voiko SHL enää välttää SHY-Suggestomedian kohtaloa?

LIITE: OTTEITA A. GROTENFELTIN KIRJOITUKSESTA V:LTA 1888

Hypnoosikirjallisuudessa esiteltiin jo 1800-luvulla lukuisia erilaisia induktiomalleja, korostettiin hypnoosin ja suggestion luonnetta tieteen, kokemuksen ja järjen valossa ymmärrettävänä ilmiönä ja kritisoitiin hypnoosiesityksiä. Valvoja – lehdessä v. 1888 A. Grotenfelt kirjoitti mm. seuraavasti artikkelissa Hypnotismi ja hypnoottiset luulettelut:

Osa 1, alkulause: ”Ne ilmiöt, jotka ovat seuraavien sivujen aineena, eivät ole suinkaan mitään aivan uutta. Jos ne sittenkin näyttävät monen silmissä oudoilta, niin syynä siihen on, että ne vasta viime vuosien kuluessa ovat siirtyneet taikauskoisen harjoituksen (sic! V.P.) hämäryydestä tieteellisen tutkimuksen alaisiksi.”

Osa 2, sivu 72 ”Hypnoottisen suggestionin, jota me täällä nimitämme luuletteluksi, omituisuus on, että se vaikuttaa ilman tajullisen tahdon välitystä ja voipi toisinaan vaikuttaa ilmiöitä, joita tahto ei kykenisikään aikaan saamaan.” ….”Luulettelun epälukuiset mahdolliset vaikutukset jaamme kolmeen ryhmään: ruumiillisiin ilmiöihin, luuleteltuihin havaintoihin ja mielikuviin, sekä tekoihin.”

Osa 3, sivu 203 ”Sitä vastaan voipi hyvällä syyllä kysyä, eivätkö hypnoottiset näytännöt olisi kerrassaan kiellettävät (sic! V.P.), ja tuskin voinee mihinkään muuhun päätökseen tulla. Tieteellistä valaisua nämä näytännöt tuottavat äärettömän vähäisessä määrässä. Ne ainoastaan levittävät yleisöön sitä tietoa, että jotenkin yksinkertaisilla keinoilla saadaan toimeen näitä näennäisesti ihmeellisiä vaikutuksia. Tavallansa tietysti tämän tiedon levittämistä voidaan katsoa hyödylliseksi. Mutta juuri sen kautta, ja kun sitten esim. seuroissa koetetaan jäljitellä hypnoottisia kokeita, voidaan myös tietämättömyydestä saada aikaan aavistamattomia onnettomuuksia,”

* HUOMAUTUS
Entisellä SHY-Suggestomedialla oli 2000-luvun alussa myös ”kuoleman kysymysten” kouluttaja,  Kari Erik Hakola, jolle sittemmin langetettiin vankeustuomio useista seksuaali-, ampuma-ase- ja väkivaltarikoksista, myös asiakkaaseen ja alaikäiseen kohdistuneista.


6 kommenttia:

 1. Väiski, yrität kieltää viihteen. Seuraavaksi varmaan näyttämötaiteen ja elokuvatkin? En toivota onnea yrityksellesi, sillä se on toivoton. Korkeintaan nimitykset vaihtuvat jollain pakkolailla, mutta tuskin sitäkään.

  Eikä ole onneksi tarpeenkaan. Tiedätkö, mikä olisi paras tapa korjata väärää tietoa, mielikuvaa "Aku Ankka hypnoosista"? Se olisi oikean tiedon levittäminen. Ja nimenomaan viihteen keinoin, jolloin se leviäisi parhaiten. Tv-kanavaa katsoo miljoonia ihmisiä, jotain aihealueen blogeja kourallinen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ei lavahypnoosin rajoituksista päätä Pertamo, vaan lainsäätäjä ja toimivaltainen viranomainen haittojen perusteella. Edustatko SHL:n kantaa ja asennoitumista lavahypnoosin dokumentoituihin ongelmiin?

   Poista
 2. Jinjang vai dingdong?6. maaliskuuta 2017 klo 1.36

  Hyvä kysymys: päättääkö kurssien sisällöistä pj Katarina Karvonen ynnä SHL-hallitus vai onko valta noilla koulutusfirmojen pitäjillä? Omatekoisten "näyttötutkintojen" mainostaminen voi "kiinnostaa" opetusviranomaisia. Risto Santavuorella on SHL:ää ja ehkä elämääkin suurempi missio. Sinikka Mäkelä on siirtynyt vaihtoehtoishoidon sfääreihin ja Sampsa Korhonen on tullut tollelaisuuteen. Luin matkamainosta Masterin sivuilta. Aika vaikea mieltää, miten Italian renessanssiin ja katoliseen Pyhään Fransiskukseen liittyvät "Asahi, Chi Kung, itämainen Yi quan liikuntamuoto, tiibetiläiset harjoitukset, kiinalainen Tuina ja japanilainen istuma-shiatsu"....? Kansan Radioliitto varmaan kertoo, kuka kustantaa tuon shown. Hypnoosi on enää sana tässä "Yhteisössä". SHL tuskin toteuttaa kuluttajaturvallisuuslakia tai omavalvontaa. Tällä linjalla SHL kuihtuu vähitellen tai sitten siitä tulee ihan avoimesti liikeyritys. Uusia terapiaoppeja/lahkoja tulee ja edelliset unohtuu. "Kirpputori" on tiivistys.

  VastaaPoista
 3. Lähiradion ohjelma-ajan hinnat alkaen 35e/15min. Helsinkiläisestä yleisöstä sen osuus on promilleissa. Kovin korkealla ei Sampsa Korhosen tai SHL:n odotukset liikevaihdon vilkastumiselle voi olla olla, mutta parilla "ohjelmoinnilla" tai "mediteerauksella" saa rahat takaisin. Haiskahtaa pikkasen epätoivoiselta asiakashankinnalta.

  VastaaPoista
 4. Väinö, miksi olet noin katkeroitunut? Saisitko apua suggestoterapiasta?

  VastaaPoista
 5. Olen kuullut, että hypnoosista on apua itsetunnon vahvistamiseen. Löytyisikö sinulle vielä suuomesta joku joka voisi auttaa sinua? Täytyy kyllä todeta, että nyt suutarin lapsella ei ole kenkiä, koska hypnoosineuvoksella itsellään ei ole ollut apuja itseen...

  VastaaPoista