torstai 26. heinäkuuta 2018

KLIININEN HYPNOTERAPEUTTI MALLIA SHLKLIININEN HYPNOTERAPEUTTI MALLIA SHL

STM ja Valvira kiristävät linjaansa terapeuttien koulutuksiin ja ammattioikeuksiin. Maallikkojen väylä psykoterapeuteiksi tukitaan. Ulkomaiset koulutukset rajataan pois. Kuitenkin Suomen Hypnoosiliitto (SHL) on aloittamassa "kliinisten hypnoterapeuttien" koulutusta. Kieliikö tämä maallikkohypnoosin oppositioasenteesta tai piittaamattomuudesta yhteiskuntaa ja hoitovastuita kohtaan? Onko ratkaisu kohtalokas maallikkohypnoosin tulevaisuudelle?

SHL: ei sanaakaan soveltuvuusarvioinneista eikä taustaselvityksistä.
Psykoterapeutin ammattivaatimuksia tiukennetaan. 
Oppositioasenteella taustansa maallikkohypnoosissa.
Hypnoterapia tavanomaista psykoterapiaakin vaativampaa. 
Miksi Valvira ei tunne terapiamaistereita? 
Haastavatko ”kliiniset hypnoterapeutit” psykoterapeutit ja viranomaiset?

SHL: EI SANAAKAAN SOVELTUVUUSARVIOINNEISTA EIKÄ TAUSTASELVITYKSISTÄ

Suomen Hypnoosiliitto mainostaa verkkosivuillaan järjestävänsä "kliinisten hypnoterapeuttien" "ammatillisen koulutuksen" yhdessä ICH Clinical Hypnosisin ja NLP-markkinoihin liittyvän firman Interaktivan kanssa.

Yleisen käsityksen mukaan kliininen terapia tarkoittaa häiriöiden, oireiden ja sairauksien tutkimista, diagnosoimista, hoitamista ja kuntouttamista. Kyse on siis terveydenhuollon harjoittamisesta ja lähinnä psykoterapeutin, psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai lääkärin koulutusammattiin kuuluvasta toiminnasta. 

Hypnoositilan soveltamiseen, erityisesti kliinisessä terapiassa, voi kuitenkin liittyä joskus vakavia riskejä ja haittoja. Myös hypnoosikoulutuksien haitoista on dokumentaatiota. Mutta verkkosivuillaan SHL ei rajaa kliinistä terapiaa, ei määritä potilasvastuita eikä selvitä opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamisesta.

Kallista, mutta lyhyttä koulutusta (2.350€ -– 3.350€) SHL markkinoi lupauksilla SHL:n "sertifioinnista", "diplomista" ja "nimikkeestä". Peruskoulutus kestäisi vain kolme viikonloppua (6 päivää) ja ns. "kliinisen diplomitutkinnon" osuus ainoastaan kahdeksan viikonloppua (16 päivää). SHL:n sivuilla kerrotaan, että koulutus olisi ulkomaisten järjestöjen hyväksymä.

SHL ei tiedota opiskelijoiden kelpoisuusehdoista, taustaselvityksistä, soveltuvuusarvioinneista ja hyväksymismenettelystä. Koulutus lienee käytännössä avoin kenelle tahansa kiinnostuneella ja maksukykyiselle. Verkkosivuilla ei kuvata lainkaan koulutuksen sisältöä!

Kuitenkin samaan aikaan, kun SHL aloittaa kliinisten terapeuttien kouluttamisen, ovat valvontaviranomaiset Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksen muutoksen (5.7.2018) johdosta tiukentamassa psykoterapeuttikoulutusten ja psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden vaatimuksia.

PSYKOTERAPEUTIN AMMATTIVAATIMUKSIA TIUKENNETAAN

Asetuksen tiukennuksen ja Valviran ohjeiden myötä psykoterapeutin ammattinimikkeen saamisen edellytyksenä oleva pohjakoulutus tulee olla suoritettu sekä vaadittava työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä tulee olla hankittu pohjakoulutuksen jälkeen ja ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumista. Koulutuksen järjestäjän tulee olla kotimainen yliopistolain mukainen yliopisto. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettu psykoterapeuttikoulutus arvioidaan tapauskohtaisesti ammattipätevyyden tunnustamista koskevan lainsäädännön pohjalta.

STM:n asetuksen tiukennusten taustalla ovat valitukset Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Valviralle eräästä koulutusyhteisöstä, josta myös jotkut SHY:n yrittäjä-jäsenet, Maija Leena Matikainen ja Michel Segerberg, hankkivat psykoterapeutin paperit.  Matikainen toimii myös uuden SHL:n kouluttajana ja Segerberg herätti huomiota puoskarilain vastustuksellaan v. 2009.

Entistä SHY:tä rasittivat avoimet kysymykset maallikkojen psykoterapiavastuista ja psykoterapeuttien ja psykologien osallistumisesta maallikkotoimintaan.

OPPOSITIOASENTEELLA TAUSTANSA MAALLIKKOHYPNOOSISSA

Vaikka surkean lopun kokenut ”tajunnanyhteisö” (Suomen Hypnoosiyhdistys SHY ja Oy Suggestomedia Ab) on päätynyt historian roskatunkiolle ja Suomen Lääkärilehdessä (2008) ironisoitu "tajunnantaitokin" on lässähtänyt, niin Peter von Harpen (NLP) ja Risto Santavuoren 2000-luvun alussa toteuttaman linjanmuutoksen seuraukset ovat jääneet pysyviksi. Maallikkohypnoosissa on vallalla epärealistinen ja todellisuudelle vieras, välinpitämätön tai uhmakas oppositioasenne virallista yhteiskuntaa ja oikeusvaltion normeja kohtaan.

Lahkonomainen "hyvä Me!"-henki ilmenee monella tavalla. Jotkut itseriittoisesti vieroksuvat hypnoosi- ja tajunnantutkimuksen uusia tuloksia, jotkut uskovat omnipotentisti vain omaan ajatteluunsa ja erityiseen missioonsa. Useat ovat suuntautuneet New Age-uushenkisyyteen, monituhatvuotiseen shamanismiin loitsuineen ja enkeliterapioineen ja sekoittavat hypnoosin uskomushoitoihin eli ns. vaihtoehtolääkintään. Eräät pelkäävät lääketehtaita ja visioivat lääkärivallan alasajoa. Löytyypä SHL:n piiristä hoitotyönkin ammattilaisia, jotka eivät samaistu lääkäreihin, psykologeihin tai muihin hoitajiin terveydenhuollon kollegoinaan eivätkä seuraa hoitotyön ja lääketieteen kehitystä, vaan harjoittavat uskomuslääkintää ja ikivanhoja energiaparannuksia. Monet SHL:ssä asennoituvat piittaamattomasti kuluttajaturvallisuuslain velvoitteisiin ja viranomaisvalvontaan.

Oppositioasenne juontaa juurensa entiseen SHY-Suggestomediaan ja Hypnologia-lehteen, ja ehkä osittain myös entiseen Hypnoosiliittoon. Esim. Hypnologia-lehdessä paneteltiin Valviran edeltäjää eli Terveydenhuollon oikeusturvakeskusta (TEO) ja lastenlääkärikuntaa päätoimittaja Maija Leena Matikaisen kynästä Sampsa Korhosen ollessa vastaava kustantaja v. 2007. Sosiaalinen media herätti tajunnanyhteisön johdossa salaliittopelkoja ja sensuuripyrkimyksiä. Olavi Tennin ja Maija Mäkelän johtama SHY epäili "pahantahtoisia" vehkeilyitä ja haukkui jäsenkirjeissä ja Hypnologiassa kriittisiä kysymyksiä esittäneitä, eronneita jäseniä ja entisiä opiskelijoita. Tajunnanyhteisön rivit suoristaviksi viholliskuviksi maalailtiin ylil. Hannu Lauerma ja allekirjoittanut. Hyökkäyshenkinen ja uhkaileva järjestöpolitiikka huipentui "joulunpyhien puhdistukseen" v.2009. SHY-Suggestomedian ja Hypnologian ulosajot Tekrystä (nyk. SOSTE), Opintotoiminnan keskusliitosta (OK) ja Kulttuuri- ja mielipidelehtien liitosta (Kultti) eivät lieventäneet ongelmallista suhdetta ulkopuoliseen yhteiskuntaan. SHY-Suggestomedia torjui Sosiaali- ja terveysministeriön puoskarilakityöryhmälle lainsäädäntötarpeen ja esitti omavalvontaansa vaihtoehdoksi viranomaisvalvonnalle.  Myös entisen Hypnoosiliiton piirissä esiintyi lääkärivastaisuutta, pohjanoteerauksena käräjäuhkailut v. 2008 koulutuspäiväjupakan yhteydessä.

Toisaalta SHY:ssä haluttiin värvätä imagoa kohottamaan maallikkojen rinnalle virallisen tutkintonimikkeen omaavia.

Ongelmat maallikkohypnoosissa toimivien psykoterapeuttien ja hoitoalan ammattilaisten roolien kanssa ja epäselvyydet terapian ja valmennuksen rajoista ovat periytyneet entisiltä järjestöiltä uudelle SHL:lle. Aktiivisuus pitkien tittelilistojen kasaamisessa ja uusien tittelien sepittelyssä pistää silmään

MIKSI VALVIRA EI TUNNE TERAPIAMAISTEREITA?

Oppositioasenteesta viranomaisia ja oikeusvaltiota kohtaan kertoo sekin, että perustetaan virallisen ja valvotun terapeuttikoulutuksen ja terveydenhuollon kanssa kilpaileva systeemi, "kliinisten hypnoterapeuttien" "ammatillinen koulutus".

Tämän hankkeen tausta ei näytä olevan esoteriikassa, New Age-uushenkisyydessä ja uskomushoidoissa eli ns. "vaihtoehtolääkinnässä", vaan NLP:ssä. Kouluttajat ilmoittavat erilaisia "NLP-arvonimiä" sekä sekalaisia vierasperäisiä titteleitä virallisesti tunnustettujen tutkintonimikkeiden rinnalla. Lisäksi heistä kolme ilmoittaa olevansa myös erilaisten terapiatieteiden maistereita ja terapeutteja:

- Teija Hassinen Barr Kliinisen hypnoterapian maisteri, terapeutti
- Nicola Martin Kognitiivisen käyttäytymisterapian maisteri, terapeutti
- Bernadette Jaye Psykodynaamisen psykoterapian maisteri, terapeutti

Mutta miksi yliopistolakimme ja tutkintosäädöksemme eivät tunne tällaisia terapiamaisterintutkintoja? Ja ennen kaikkea: Miksi näitä terapeutteja ei löydy Valviran Terhikki-rekisteristä?

HYPNOTERAPIA TAVANOMAISTA PSYKOTERAPIAAKIN VAATIVAMPAA    

STM:n asetuksen tarkennus ja ”kliinisten hypnoterapeuttien” koulutus ovat saaneet myös Tieteellinen hypnoosi ry:n varapuheenjohtajan, ylilääkäri Hannu Lauerman kommentoimaan Turun Sanomissa 21.7.2018 mm. näin:

”Koska valvomatonta terveydenhuoltotoimintaa koskeva lakiluonnos ei vielä ole tullut hallitusohjelmaan, mitä muun muassa Paula Risikko on ehdottanut, käyttää hypnoosia toistaiseksi myös hyvin kirjava joukko muita toimijoita. Osa käyttää useita harhaanjohtavia terapeuttinimikkeitä, joita saa käyttää kuka tahansa. Yleisön kannalta tämä ei ole harmitonta, koska koulutukseen ja työkokemukseen perustuvaa diagnostista osaamista ei ole, eikä aina potilaskertomuksiakaan. Hiljattain kuvattiin Suomen Lääkärilehdessä tyypillinen tapaus, jossa varomaton maallikkohypnoosi johti hyvin vakavaan komplikaatioon.”

”Hoidollisen hypnoosin opettaminen niille, joilla ei ole terveydenhuollon ammattia, soveltuvaa työkokemusta eikä viranomaisvalvontaa, on vastuutonta. Intensiivisyytensä vuoksi hypnoterapia on vielä vaativampaa kuin tavanomainen psykoterapeuttina toimiminen.”

”Suunnitellun maallikkokoulutuksen esittely on eriskummallisine perusteluineen herättänyt paljon ihmetystä: ”Kliininen hypnoterapia on erittäin käytännöllistä, joten kurssille osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa kokemusta tai akateemista koulutusta. Mielenkiinto ja innostus aiheeseen riittävät. Kokemukset siitä, että ainoat kriteerit hypnoosikoulukseen pääsylle ovat mielenkiinto ja maksu, eivät ole hyviä.”

HAASTAVATKO ”KLIINISET HYPNOTERAPEUTIT” PSYKOTERAPEUTIT JA VIRANOMAISET?

Vaikuttaa siltä, että SHL on rakentamassa virallisen tutkintojärjestelmän ja viranomaisvalvottujen mielenterveyspalvelujen kanssa kilpailevaa rinnakkaisjärjestelmää laillisuuden rajoille.

Mitä kaikkia seuraamuksia maallikkohypnoosille vielä koituu ns. "kliinisten hypnoterapeuttien" kouluttamisesta? Ankaroituuko viranomaisten suhtautuminen maallikkojen tekemiin kliinisiin terapioihin? Voidaanko esittää syytöksiä luvattomasta terveydenhuollon harjoittamisesta?  Ainakin vierasperäisten terapeuttitittelien lainmukaisuuden virkavalta saattaa penkoa hyvin tarkasti. 

Miten Valvira reagoi, jos ja kun herää uusia epäilyksiä SHL:n hoitajien sekaantumisista psykologien tai psykoterapeuttien tehtäviin, nyt "kliinisen hypnoterapeutin" "diplomin" turvin? Myös maallikkohypnoosin osalta tilanne saattaa muodostua arvaamattomaksi.

Vakavimmat kysymykset "kliinisten hypnoterapeuttien" valikoimattomasta ja valvomattomasta kouluttamisesta liittyvät potilas- ja opiskelijaturvallisuuteen ja kuluttajansuojaan. Luonnollisesti hypnoosia ja suggestiota voidaan soveltaa monissa, myös ei-kliinisissä, tehtävissä. Tällä koulutushankkeella SHL on harhautunut asiallisen maallikkohypnoosin kannalta vaarallisille vesille.

LÄHTEET:

Suomen Hypnoosiliiton koulutustuotanto

STM:n ja Valviran tiedotteet asetuksen muutoksista

Kriittinen kolumni ”kliinisten hypnoterapeuttien” koulutuksista

TAUSTATIETOA:

SHL:n piirissä esiintyy piittaamattomuutta kuluttajaturvallisuuslain velvoitteita kohtaan.

Psykoterapeuttien asema ja toiminta SHL:n puitteissa maallikkohypnoosin tekijoiden rinnalla herättää kysymyksiä. Kelan sekä mahdollisesti Valviran, aluehallintolääkärien tai Kuluttajaviraston (KKV) tulisikin selvittää Kirsi Halsvahan, Maija Leena Matikaisen, Sinikka Mäkelän ja SHL:n psykoterapiamainonnan asianmukaisuus, heidän hoitojensa sairasvakuutuskorvattavuus sekä ammattinimikkeiden käyttö.

Valikoimattomiin, avoimiin hypnoosikoulutuksiin on liittynyt lieveilmiöitä, osa koulutettavista voi kuulua riskiryhmiin.

Terveydenhuollon ammattilaisten osallistuminen ns. maallikkohypnoosiin on aiheuttanut polemiikkia, erityisesti ns. ammattieettisestä laajennetun vastuun periaatteesta.

SHY:n hallituksen pitkäaikainen jäsen Michel Segerberg esiintyi kiisteltyä psykoterapeuttikoulutusta ruotineessa Yle tv 1 MOT:n Terapiassa-ohjelmassa 5.9.2011. Uhmakkaana hän silppusi ohjelmassa kurssitodistuksensa. Tempauksellaan Segerberg yritti epäonnistuneella tavalla matkia v. 2009 Yle tv 2 Silminnäkijän ”Hyvä, paha puoskari” – ohjelmaa, jossa SHY-kurssibusinekseen ja ”tajunnantaitoon” aiheellisesti pettynyt opiskelija repi SHY:n suggestoterapeutti-diplomin.


Esimerkkejä hypnoosialan termeistä ja menetelmistä.Väiski

-->

1 kommentti:

  1. Ongelma on siinä, että näiden "kliinisten maistereiden" toimintaa ei valvo kukaan. Koska eivät ole terveydenhuollon henkilöitä, Valviraa ei kiinnosta. Ainoa jota jossain vaiheessa voi kiinnostaa, on poliisi.
    Noita SHL:n hoitajia ei kaiketi montaa ole, ja heitähän sitoo Valviran laajennetun vastuun periaate, elikkä eivät voi kouluttaa maalikkoja terveydenhuollon tehtäviin, ja siitähän tässä ei ole kyse, jollei sitten nuo tittelit anna väärää kuvaa koko hommasta.

    VastaaPoista